1

2

3

4

5

 

Proces wyborczy w Polsce

Wybory są procesem wybrania władzy w państwie. W każdym państwie demokratycznym obywatele są poddani temu procesowi. Są one podstawowym mechanizmem oraz istotą demokracji masowej, ponieważ pozwalają na zmianę struktur władzy. Struktura państwa demokratycznego opiera się na wyborach, bez nich nie mogłaby istnieć demokracja. Jest to powszechny sposób doboru władzy, nie tylko na najwyższych szczeblach, ale również w danych spółkach, województwach, gminach. Wybory przeprowadza się za pomocą głosowania. W Polsce to ordynacja wyborcza określa sposób ich przebiegu. Najważniejszy podział wyborów w demokratycznym systemie to podział na wybory do Parlamentu Europejskiego jak również prezydenckie, parlamentarne, samorządowe. W Polsce panuje podział na wybory prezydenckie, parlamentarne, europejskie oraz samorządowe. W wyborach prezydenckich wybiera się głowę państwa, odbywają się one na ogół, co 5 lat. W wyborach parlamentarnych wybiera się przedstawicieli do parlamentu. Polska jest członkiem Unii Europejskiej, oraz sygnatariuszem Traktatu ustanawiającą Wspólnotę Europejską, związku z tym wybiera się posłów do parlamentu europejskiego. W wyborach samorządowych, terytorialnych wybiera się radnych do sejmików województw, gmin, rad powiatów, prezydentów, burmistrzów oraz wójtów poszczególnych miast.

Wizerunek polityczny Janusza Palikota

Wizerunek polityczny to odbiór przez obywateli wyobrażenia o politykach. To wyobrażenie kreują media oraz osobiści doradcy rządu od spraw wizerunku, do których należą specjaliści z wizażu, stylizacji, marketingu oraz psychologii. Odbiorcami tego wizerunku są obywatele danej społeczności. Na wizerunek polityczny składa się zachowanie w tym mimika, język, ubiór. Znajomość preferencji społecznych jest wykorzystywana przez doradców rządowych w trakcie przygotowywania się do kampanii wyborczej. Każdy polityk musi posiadać swój odrębny, indywidualny wizerunek, który jest podstawą poparcia wyborczego. Na poparcie wyborcze składa się przede wszystkim rozpoznawalność polityka, a co za tym idzie jego reklama. Polityk nierozreklamowany nie zdobędzie dużego poparcia. Najlepszym tego przykładem są politycy uchodzący za bardzo kontrowersyjnych, o których się ciągle mówi. Przykładem takiego polityka jest Janusz Palikot, który mimo kontrowersji, które wzbudza, ma również określoną grupę poparcia społecznego. Jest on politykiem, o którym się dużo mówi, niekoniecznie w pozytywnym ujęciu. Palikot zawsze znajduje się tam gdzie jest rozgłos i bierze udział w kontrowersyjnych debatach. Rozgłos daje mu rozpoznawalność, przez co ma większe szanse w wyborach niż polityk, rzadko pokazywany w mediach.

Odwołanie prezes spółki

Donald Tusk podczas konferencji prasowej ujawnił decyzję o odwołaniu prezes Grażyny Piotrkowskiej-Oliwy, jeszcze przed ogłoszeniem jej przez spółkę. PGNiG jest największą polską spółką zajmującą się wydobywaniem oraz poszukiwaniem ropy i gazu ziemnego. Grażyna Piotrkowska-Oliwa była zamieszana w sprawę budowy tak zwanej drugiej nitki gazociągu jamalskiego. Budowa miała odbyć się na Białorusi i nie miała przechodzić przez Polskę. Prezydent o powyższym fakcie dowiedział się z mediów. W konsekwencji wyrzucił z swojego rządu Mikołaja Budzanowskiego, oraz wydał prasowe oświadczenie o odwołaniu prezes spółki. Za przedwczesne ujawnienie tej informacji premierowi grożą dwa lata pozbawienia wolności oraz trzy miliony grzywny. Informacja o odwołaniu prezes była poufna. Konsekwencją ujawnienia tej informacji dla spółki jest negatywna reakcja rynku, cała sytuacja wpłynęła na notowania akcji. Giełda ma prawo pociągnąć do odpowiedzialności spółkę i zawiesić obrót akcjami. Opozycja jest oburzona zachowaniem premiera. Donald Tusk po raz kolejny nie bierze za nic odpowiedzialności. Przedwczesne ujawnienie informacji o odwołaniu prezes, było próbą ukazania silnych rządów Tuska i jego konsekwentności w działaniu. Opinia publiczna po raz kolejny dowiaduje się ważnych informacji nie z tego źródła, co powinna.

Afera Amber Gold

Amber Gold był polskim przedsiębiorstwem finansowym z siedzibą w Gdańsku. Przedsiębiorstwo miało inwestować w różne kruszce, między innymi w złoto. Oferował klientom inwestycje za wysokim oprocentowaniem, które przewyższało oprocentowanie innych lokat bankowych. Gdy spółka ogłosiła decyzje o likwidacji, nie wypłacono pieniędzy. Osoby, które powierzyły swoje pieniądze spółce zostały oszukane, bez możliwości odzyskania swojego wkładu w inwestycje. Tuż po wybuchu afery usunięto ze strony internetowej dane osobowe jej założycieli. W obliczu nadchodzącego kryzysu, oraz bezrobocia spółka stała się początkiem problemów Tuska. Afera ujawniła nepotyzm w poległych spółkach PO i PSL. W sytuację był zamieszany syn premiera. Został on jednak uniewinniony. Michał Tusk pracował dla linii lotniczych OLT Express, których udziałowcem była spółka Amber Gold. Pod rządami Platformy Obywatelskiej prawdziwi sprawcy nie zostaną ukarani. Winę za działalność spółki ponosi zdecydowanie więcej osób niż jej szef Marcin Plichta. W kontekście afery pojawiły się nazwiska osób powiązanych z Krzysztofem Bieleckim, który jest jednym z najbardziej zaufanych ludzi Donalda Tuska. Bielecki przyjaźnił się z Tuskiem już w 80-tych latach. Byli założycielami Kongresu Liberalno- Demokratycznego. Amber Gold stał się jedną z największych afer finansowych w ostatnich latach.

Polski system polityczny

Termin system polityczny rozpowszechniono w ostatnich dziesięcioleciach. W starszych opracowaniach systemem politycznym nazywano państwo, rząd lub naród. Oczywiście ta uwaga jest jeszcze aktualna. Określanie systemu politycznego często bywało zastępowane i określane jako demokracja. Najogólniej mówiąc system polityczny jest zespołem organów, partii politycznych, grup społecznych oraz różnych organizacji. W Polsce inicjował on zmiany gospodarcze. System polityczny można traktować, jako podsystem systemu społecznego, ponieważ przemiany ustrojowe mają wymiar procesu społecznego. Polska jest republiką parlamentarną, w związku z tym powinna realizować zasady suwerenności narodu oraz jego państwa. System polityczny charakteryzuje się społeczeństwem obywatelskim, pluralizmem, trójpodziałem władzy oraz demokratycznym państwem prawnym. Republika parlamentarna bywa określana mianem państwa unitarnego, które cechuje się jednolitością wewnętrzną. W Polsce panuje trójpodział władzy. Władza dzieli się na wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Władzę wykonawczą sprawuje Rada Ministrów zwana rządem i Prezydent. Władza ustawodawcza składa się z sejmu i senatu. Sejm liczy 460 posłów wybieranych na 4 lata. Senat liczy 100 senatorów wybieranych również na 4 letnią kadencję.

Symbol w polityce

Kwestie symboli politycznych poruszano już w 1935 roku. Tematyką symboli między innymi zajmowali się Thurman Arnold, Ithiela de Sola Pool, Harold Lasswell. Symbole polityczne są słowami, przybierającymi postać werbalną lub obrazową. Wywołują skojarzenia w obrębie polityki. Do symboli politycznych możemy zaliczyć hasła wyborcze, plakaty, etykiety, logo partii, znaki polityczne. Symbol był i jest nadal najłatwiejszą formą przekazu. Używano go zanim powstała mowa. Ma za zadanie wywołać odpowiednie reakcje u obywateli. Politycy używają symbolu do prostej i szybkiej formy przekazu. Symbole są zrozumiałe dla każdego obywatela bez względu na wykształcenie. Są nieodłączną częścią każdej kampanii wyborczej. Im lepiej skonstruowany symbol tym lepsza kampania wyborcza. Używa się ich często w taktyce „czarnego piaru” stosowanej przez polityków. Ułatwiają manipulowanie opinią publiczną, a co za tym idzie obalenie partii, lub przejęcie władzy. Są wyznacznikiem przynależności do danego narodu, ugrupowania, partii, klubu. Każda partia ma swoje odrębne symbole. Są one odzwierciedleniem jej idei oraz programu politycznego. Sfera polityki skupia się wokół swoich symboli. Wybory, ważne wydarzenia polityczne, delegacje, uroczystości państwowe zawsze są powiązane z daną symboliką.

Kontrowersje wokół katastrofy smoleńskiej

Katastrofa smoleńska, do której doszło w kwietniu 2010 roku na długo zapisze się w pamięci obywateli Rzeczpospolitej Polskiej. Uznaje się ją za największą katastrofę w dziejach Sił Powietrznych Rzeczpospolitej Polskiej. W katastrofie zginęło 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński, wicemarszałkowie sejmu i senatu, dowódcy Sił Zbrojnych i wielu innych. Aktualnie nie ma wątpliwości, iż rząd Tuska dopuścił się znacznych zaniedbań w badaniu sprawy smoleńskiej. Polski rząd nie musiał, a jednak oddał śledztwo Rosjanom. Co w rezultacie spowodowało, iż nie mamy dostępu do oryginalnych wersji czarnych skrzynek. Dużo zaniedbań było przy robieniu sekcji zwłok. Z ekspertyzy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wynika, iż Rosjanie po katastrofie ingerowali w zawartość elektronicznego sprzętu ofiar. Po katastrofie powstawało wiele mitów krążących na temat katastrofy. Nie można jednak głosić tezy, iż był to zamach ze strony Rosjan, na co nie ma dowodów. Jednak niezaprzeczalnym faktem jest, iż doszło do zaniedbań i błędów, do których nie powinno było dojść zarówno z Polskiej jak i Rosyjskiej strony. Faktem jest, iż zostaliśmy pozbawieni możliwości odpowiedniego zbadania tej sprawy przede wszystkim z własnej winy. W dobie dzisiejszej technologii, jaką dysponują silne mocarstwa, typu satelity, nie powinno być problemu z odtworzeniem sytuacji katastrofy oraz wydarzeń tuż po niej.

Kontrowersje wokół Silvio Berlusconi

Włoski polityk, były premier, obecnie senator – Silvio Berlusconi jest jednym z najbogatszych ludzi we Włoszech. Kraj pod rządami premiera stał się światowym show seks skandali innych afer. To jedna z najbardziej perwersyjnych postaci tamtejszej sceny politycznej. Berlusconi był skazany trzy razy za przekręty finansowe oraz księgowe machlojki. Wyroki te ulegały przedawnieniu przed ich rozstrzygnięciem, lub też upadły w apelacji. Były premier został skazany za oszustwa podatkowe, od czego będzie się odwoływał. Ciąży na nim wyrok powiązany z jego udziałem w słynnej imprezie bunga bunga. Sąd w Mediolanie wyda niedługo wyrok w sprawie oskarżenia Berlusconiego za korzystanie z prostytutki, którą była nieletnia imigrantka. Należy podkreślić, iż były premier forsował ustawy typowo skrojone dla potrzeb rozpraw sądowych. Przez jego ręce przechodziły ustawy dotyczące skrócenia okresu przedawnienia konkretnych przestępstw. Nawet Benedykt XVI potępił zachowanie Berlusconiego. Mimo wybryków byłego premiera opinia publiczna jest podzielona. Intelektualiści podchodzą z oburzeniem do jego poczynań. Inni natomiast podziwiają go za umiejętność ogrywania fiskusa. Seksualne skandale zwykle wykańczają polityka, jednak nie w przypadku Berlusconiego. Skandale seksualne to część jego wizerunku politycznego, pełnią funkcje reklamy. Były premier nadal cieszy się silnym poparciem obywateli.

Pozycja Federacji Rosyjskiej

Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, iż Federacja Rosyjska dąży do uzyskania realnej pozycji na świecie. Aktualnie za mocarstwa globalne uznaje się Stany Zjednoczone, Rosję, Chiny, Japonię oraz Unię Europejską. Rosja pragnie stać się największym mocarstwem i ma, co do tego uzasadnione ambicje. Wynika to z jej historycznego dziedzictwa, a przede wszystkim z mocarstwowych tradycji. Jest wpływowym państwem zarówno politycznie jak i militarnie. Posiada solidną bazę gospodarczo-finansową, oraz znaczny potencjał militarny i ekonomiczny. Na terenie państwa znajduje się duża ilość surowców naturalnych. Ostatnie doniesienie ujawniają, iż mocarstwo rozpoczyna eksploatację diamentów z krateru położonego na obszarze Syberii. Szacuje się, iż wartość szlachetnych kamieni może wynosić biliony karatów. Rosja nie tylko posiada ogromną ilość złóż na swoim terenie, ale również inwestuje w wydobywanie złóż na Bliskim Wschodzie i w innych miejscach świata. Jest mocarstwem nuklearnym. Posiada broń atomową, co ugruntowuje jej pozycje na arenie międzynarodowej. Należy do największych konkurentów Stanów Zjednoczonych. Jest równorzędnym partnerem w rozmowach z Stanami Zjednoczonymi. Federacja Rosyjska popiera system wielobiegunowy jednocześnie chce być ważnym konkurentem Stanów Zjednoczonych.

Znaczenie słowa polityka

Słowo polityka pochodzi z języka greckiego. Oznacza ono wszystko to, co dotyczy życia obywatelskiego. Polityka pierwotnie oznaczała budowanie miasta w obrębie murów. W czasach późniejszych politykę określano, jako życie w społeczności i nazywano ją „res republica” lub ” civitas”. Arystoteles rozumiał politykę, jako sztukę rządzenia państwem dla dobra wspólnego. W średniowieczu idealizowano sferę polityki doszukując się jej źródeł z sił nadprzyrodzonych. Wraz z wprowadzeniem demokracji w czasach nowożytnych zaczęto dostrzegać społeczną rolę polityków. Był to początek realnego spojrzenia na sferę polityki. Współcześnie politykę definiuje się, jako uzgodnienie kompromisu społecznego w drodze do jego interesu. Polega ona na uzgodnieniu zachowań współzależnych dla wszystkich grup społecznych. Nie istnieje model polityki dogodnej dla wszystkich. Polityka jest jedynie próbą pewnego uporządkowania norm społecznych, oraz polepszenia życia obywateli w danym państwie. Często pierwotne założenie celu polityki i jej sens na drodze zmian społecznych zostaje poddane transformacji i przybierają negatywną postać. Polityka staję się narzędziem, wokół, którego powstają różne nurty społeczne takie jak faszyzm, dyktatura. Zdarza się, iż zostaje ona wykorzystana przeciw społeczeństwu, bywa narzędziem realizacji własnych potrzeb polityków.