Broń atomowa w Iranie

Wielu badaczy polityki Iranu zadaje sobie pytanie czy Iran wejdzie w posiadanie broni atomowej. Najprawdopodobniej nastąpi to za około 2 lata. Jest to proces nieunikniony. Iran ma uzasadnione ambicje być mocarstwem w rejonie Bliskiego Wschodu, jest to podyktowane jego historią, oraz położeniem geograficznym. Stany Zjednoczone Obalając Sadama Husajna, osłabiły największego konkurenta Iranu – Irak. Polityka Stanów Zjednoczonych kreuje Iran na państwo zagrażające naszemu bezpieczeństwu. W rzeczywistości tak nie jest. Iran nie jest zagrożeniem dla naszego bezpieczeństwa międzynarodowego. Wejście w posiadanie broni atomowej może stać się zagrożeniem dla poszczególnych państw w regionie bliskiego wschodu. Ta sytuacja w konsekwencji może się przekładać na militaryzację regionu. Jedynie w tej kwestii można by się dopatrywać zagrożenia. Należy pamiętać, iż Iran jest sygnatariuszem protokołu o nieproliferacji broni atomowej. Protokół ten zezwala na użycie broni atomowej wyłącznie do celów cywilnych. Broń atomowa w całej swej historii została użyta tylko kilka razy. Współcześnie nie stanowi ona realnego zagrożenia, służy do wzmocnienia pozycji międzynarodowej. Obecnie osiem państw posiada broń atomową. Są to Stany Zjednoczone, Rosja, Francja, Wielka Brytania, Indie, Pakistan, Chiny oraz Korea Północna.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.