Demokratyczna Partycypacja Społeczna

Zmiana systemu politycznego w Polsce spowodowała znaczne zmiany społeczne i obyczajowe. Długo można byłoby rozwodzić się nad porównywanie obu systemów politycznych, jednak częścią wspólną zawsze w życiu politycznym i społecznym jest partycypacja obywateli w działaniach mających na względzie dobro społeczne ogółu. Komunizm wypracował bardzo pożyteczne i potrzebne, tak zwane czyny społeczne, dzięki którym powstało wiele inwestycji infrastrukturalnych takich jak szkoły, drogi, mosty, a nawet powszechnie uważano, że zbiór płodów rolnych jest sprawą wszystkich uczestników życia społecznego. Dlatego w PGR – ach młodzież szkolna w czynie społecznym zbierała ziemniaki, albo brała udział w żniwach. W czynach społecznych powstawały szkoły na 1000-lecie Państwa Polskiego, sale gimnastyczne i inne obiekty. Co się stało z tymi pozytywnymi pracami dzisiaj? Demokracja Partycypacyjna jest czymś, co wyróżniać ma nowe podejście do współczesnej demokracji. Inaczej mówiąc, trzeci sektor społeczeństwa obywatelskiego, powinien przejąć taki właśnie stary komunistyczny zwyczaj udziału społecznego w istnieniu różnego rodzaju inwestycji.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.