Obywatele – trzeci sektor

Trzeci Sektor, jako przejaw Społeczeństwa Obywatelskiego powinien mieć ogromny udział w życiu społecznym naszego Państwa, niestety udział ten jest nadal stanowczo za mały, a wszelkiego rodzaju Instytucje Pożytku Publicznego przejawiają za słabą aktywność, by nazwać je można było instytucjami partycypującymi w życiu społecznym. Sytuacja taka jest wynikiem tego, że niestety dzisiejsze społeczeństwo woli patrzeć i oceniać, a nie pracować i angażować się bezinteresownie dla dobra innych, a zwłaszcza słabszych jednostek społecznych. Założeniem demokracji partycypującej jest obywatelskość, a ważną jej częścią są właśnie bardzo aktywni obywatele, którzy działają dla dobra wspólnot, w których funkcjonują. Wszelkiego rodzaju stowarzyszenia, związki, organizacje sąsiedzkie, fundacje, a nawet spontanicznie powstałe związki, które powołane zostały dla osiągnięcia tylko jednego celu stanowią ważną część współczesnej formy demokracji. Zasada jest jedna, obywatel powinien być zaangażowany w sprawy ogółu, nawet, jeżeli sprawy te oznaczają realizację partykularnych osobistych celów. Jeżeli cała społeczność korzysta z takiego zaangażowania, to cała rodzima demokracja buduje swoją siłę i utrwala podstawy swojego funkcjonowania. W ten sposób to właśnie ludzi mają wpływ na budowanie polityki państwowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.