Ordynacja wyborcza w Polsce

Ordynacja wyborcza inaczej jest nazywana systemem wyborczym. Są to przepisy wchodzące w skład prawa wyborczego. Prawo zajmuje się regulacją wyborów, zasadami wyłaniania przedstawicieli rządu oraz podziałem mandatów. Przepisy prawa znajdują się w kodeksie wyborczym. Jest on uchwałą regulującą prawo. Zawiera przepisy związane z regulacją wyborów prezydenckich, europejskich, parlamentarnych oraz samorządowych. Zajmuje się również regulacją działalności komitetów wyborczych, zgłaszania kandydatów do poszczególnych komitetów, nadzoruje działalność komisji. W Polsce stosuje się odmienne regulacje w wyborach do parlamentu, prezydenckich i samorządowych. W wyborach do rad gmin, oraz do senatu stosuje się system większościowy. System większościowy jest nazywany ordynacją większościową. Utrzymują się w nim kandydaci, którzy otrzymają proporcjonalnie większą liczbę głosów w danym okręgu wyborczym. Przykładem typowej ordynacji wyborczej jest system w jednomandatowych okręgach, tam zazwyczaj zwycięża jeden kandydat. W wyborach do organów samorządu terytorialnego, sejmu oraz Parlamentu Europejskiego używa się metody D’Hondta. Ta metoda faworyzuje tylko duże ugrupowania, małe nie mają szans na zdobycie władzy. Natomiast w wyborach prezydenckich używa się często zasady bezwzględnej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.