Partia polityczna, a pozycja społeczna

Nasi dziadkowie, rodzice, wujowie, żyli w świecie kierowanym przez zawziętych komunistów. W tamtych czasach ludzie wręcz zmuszani byli do zapisania się do partii. Wiele osób może opowiedzieć, jakie różnice, nawet materialne, były między osobami, które uczestniczyły w życiu politycznym państwa, a między tymi, którzy od takich działań chcieli się odciąć. Zdobycie pozycji społecznej, niezależności materialnej i przywilejów, zależało w tamtych czasach, w znacznej mierze od zapisania się do partii. Choć znalazły się osoby, które postawiły się ówczesnym politykom, to i tak było ich bardzo mało. Czy w dzisiejszych czasach pozycja społeczna także zależy od udziału w życiu partii politycznej? Możemy śmiało powiedzieć, że nie. Chociaż, zwykle starsze osoby, podziwiają osoby, które uczestniczą w życiu partii politycznych, to jednak nasze wybory pokazują, że nie zawsze, t apozycja jest ceniona. Coraz częściej spotykamy się z osobami, które startują w wyborach, niepopierane przez żadną partię i zwykle takich ludzi cenimy bardziej. Z drugiej strony, działalność partyjna, jest dzisiaj traktowana, jako, kolejny, choć nie zawsze łatwy zawód. W ten sposób widząc partycypację w partiach politycznych i kierując się rozczarowaniami, których dostarczają nam obecni politycy, nie jesteśmy w stanie wysoko cenić, tego statusu społecznego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.