Partie polityczne, a społeczeństwo

Władza w państwie skoncentrowana jest w rękach partii politycznych. To właśnie one tworzą swoistą atmosferę narodu. Pokazują nowe trendy w dążeniach państwa i wypełniają odpowiedzialne funkcje. Spotykając się z takim ważnym tematem, warto się zastanowić, jaki stosunek do polityków skoncentrowanych w świecie tych organizacji mają obywatele? W końcu demokracja, to ustrój, w którym to właśnie ludzie powinni mieć najwięcej do powiedzenia. W czasie, gdy współczesna demokracja zaczęła nabierać kształtów w Polsce, ludzie mieli wielkie zaufanie do partii politycznych, które przede wszystkim odcięły się od komunizmu. Jednak jak jest dzisiaj? Spotykamy trzy różne postawy. Pierwsza z nich to coraz mniej spotykane, poparcie dla partii świata polityki polskiej. Jest jeszcze garstka, która w pełni wierzy w zapewnienia polityków i interesuję się losem różnych organizacji i ich założeń. Inna grupa, o wiele większa, wciąż jest zainteresowana polityką, ale w żaden sposób nie oferuje swojego zaufania partiom politycznym. Zwykle ci ludzie uważają, że partia nie spełnia swoich założeń. Jest jeszcze ostatnia i chyba najczęściej spotykana opinia o partiach. W skutek zrezygnowania, ludzie obojętnieją na działania partii politycznych i w żaden sposób się z nimi nie identyfikują. Która z tych postaw dotyczy nas?

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.