Polityka kadrowa w Polsce

Analiza polskiej gospodarki zyskała już sobie bardzo dużo opracowań i refleksji, które wnoszą w dyskurs wiele ciekawych spostrzeżeń, jednak najrzadziej zwraca się uwagę na fakt, że najważniejszą częścią wszystkich analiz merytorycznych jest niezmiennie jednostka ludzka. Nie ma wątpliwości, że wzrost gospodarczy tworzą ludzie, którzy stanowią właściwy kapitał ekonomiczny każdej światowej gospodarki. Zastanawia, więc, w jaki sposób można budować kapitał ekonomiczny kraju, najpierw budując wewnętrzny kapitał jednostki. Najważniejsze są kompetencję kadry pracowniczej, żadna gospodarka nie zbuduje się na leniwej i niewykształconej kadrze. Kompetencje to coś, co w dzisiejszych realiach polityki kadrowej najważniejsze. Właśnie, dlatego powstały poważne działy Human Resource, na których opierają swoje działanie największe korporacje finansowe i firmy zarządzane w sposób nowoczesny. Działy te funkcjonują w oparciu o specjalnie do potrzeb opracowane systemy rekrutacji, szkolenia, a potem motywowanie kadry pracowniczej tak zwany coaching. Szczególną uwagę zwraca się na kompetencje i wiedzę kadry zarządzającej, która w każdej organizacji stanowi trzon koncepcyjny rozwoju przedsiębiorstwa. Zatem mając na względzie dobro i rozwój naszej polskiej gospodarki, powinniśmy dbać o rozwój osobisty i zawodowy, bowiem w każdym wypadku przełoży się to na dochód krajowy brutto.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.