Polityka społeczna – potrzebna?

W fazie kryzysu instytucji zajmujących się ubezpieczeniami społecznymi, warto się zastanowić nad wartością polityki społecznej w kraju, nie tylko Polsce, ale też na całym świecie. Trzeba przyznać, że realizowanie tego rodzaju działań, wpływa na spełnianie funkcji państwa, jaką jest ochrona obywateli. W ten sposób obywatele mają możliwość znalezienia poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Czy wyobrażamy sobie sytuację, w której tracimy z dnia na dzień pracę, nasze jedyne źródło utrzymania i nie mamy szans na pomoc urzędu pracy i uzyskanie tak zwanej kuroniówki? Albo czy możliwe byłoby leczenie wszelkiego rodzaju schorzeń, we wszystkich klasach społecznych państwa, gdyby nie fundusz zdrowia? Gdzie podzialiby się bezdomni, gdyby nie funkcjonowały właśnie dla nich schroniska? Te pytanie pokazują nam jak wielką potrzebą jest realizacja zadań związanych właśnie z polityką społeczną. Każda dziedzina naszego życia w jakiś sposób jest kontrolowana przez państwo. Chociaż nie zawsze jest to coś, co nas cieszy, to na pewno w tym konkretnym temacie, każdy z nas, z tego korzysta. Upadek systemu ubezpieczeń, który wpłynie na pogorszenie sytuacji emerytów i oczywiście, nie może być inaczej, wzrost podatków, spowoduje szereg pytań odnośnie polityki społecznej naszego kraju, bo ma ona dla nas ogromne znaczenie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.