Pozycja Federacji Rosyjskiej

Dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, iż Federacja Rosyjska dąży do uzyskania realnej pozycji na świecie. Aktualnie za mocarstwa globalne uznaje się Stany Zjednoczone, Rosję, Chiny, Japonię oraz Unię Europejską. Rosja pragnie stać się największym mocarstwem i ma, co do tego uzasadnione ambicje. Wynika to z jej historycznego dziedzictwa, a przede wszystkim z mocarstwowych tradycji. Jest wpływowym państwem zarówno politycznie jak i militarnie. Posiada solidną bazę gospodarczo-finansową, oraz znaczny potencjał militarny i ekonomiczny. Na terenie państwa znajduje się duża ilość surowców naturalnych. Ostatnie doniesienie ujawniają, iż mocarstwo rozpoczyna eksploatację diamentów z krateru położonego na obszarze Syberii. Szacuje się, iż wartość szlachetnych kamieni może wynosić biliony karatów. Rosja nie tylko posiada ogromną ilość złóż na swoim terenie, ale również inwestuje w wydobywanie złóż na Bliskim Wschodzie i w innych miejscach świata. Jest mocarstwem nuklearnym. Posiada broń atomową, co ugruntowuje jej pozycje na arenie międzynarodowej. Należy do największych konkurentów Stanów Zjednoczonych. Jest równorzędnym partnerem w rozmowach z Stanami Zjednoczonymi. Federacja Rosyjska popiera system wielobiegunowy jednocześnie chce być ważnym konkurentem Stanów Zjednoczonych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.