Proces Kampanii Wyborczych

Kampanie wyborcze są specyficznym elementem życia politycznego w demokracji masowej. Odgrywają istotną rolę konstytuowaniu porządku demokracji. Umacniają wiarę w polityczny mit wolności wyboru, zachęcają obywateli do uczestniczenia w wyborach. Zwiększają świadomość polityczną społeczeństwa. W ten sposób kampanie wyborcze zapewniają systemowi poparcie zwane też wkładem legitymacyjnym. Kampanie wyborcze są oznaką działań rywalizujących w wyborach partii politycznych oraz ich kandydatów. Celem partii politycznej jest zebranie jak największej liczby poparcia wyborców, oraz zdobycie władzy. Walka o głosy wyborców toczy się w okresie poprzedzającym wybory. Proces wyborów rozpoczyna się ogłoszeniem decyzji o ich zarządzeniu, a kończy ustaleniem wyników wyborów. Struktura ta ma charakter ahistoryczny, ponieważ jest stała. Wraz zbliżaniem się wyborów wzrasta jej intensywność. Zarówno partie polityczne jak i kandydaci nie mogą liczyć na stałość sympatii politycznych elektoratu. Muszą one przed każdymi wyborami z takim samym lub zwiększonym wysiłkiem zabiegać o poparcie. Najczęściej o wyniku wyborów decydują obywatele niezdecydowani, dlatego kandydaci partyjni muszą do samego końca rywalizować o władze. Wybory legitymizują system państwa oraz określają skład klasy rządzącej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.