Rola mediów w polityce

Istotą każdej kampanii wyborczej jest odpowiednia prezentacja, a zatem reklama. Podczas wyborów wzrasta aktywność polityków oraz partii w mediach. Na stronach internetowych, w prasie, telewizji, radiu wyraźnie widać wzrost przedstawicieli różnych ugrupowań partyjnych. Obywatel państwa z systemem demokracji masowej nie może przejść obojętnie obok wyborów. Podczas kampanii obecność polityków i rytuału politycznego, jakim są wybory jest odczuwalna niemalże wszędzie. W miastach otaczają nas spoty wyborcze, ulotki, gadżety, różnego typu hasła wyborcze. Audycje radiowe oraz media organizują debaty polityczne, które stają się areną rozgrywek oraz rywalizacji polityków. Media pełnią funkcję nośnika informacji. Są idealną reklamą deklaracji wyborczych, brak mediów oznacza brak reklamy. W czasach współczesnej globalizacji żadna partia polityczna, żaden program polityczny nawet najlepszy nie może istnieć bez reklamy. Współcześnie wyborów nie wygrywają partie z najlepszym programem politycznym, zaś te, które posiadają największy budżet. Jeśli partia posiada duży budżet stać ją by wydać więcej pieniędzy na kampanię wyborczą. Media kreują nasze postrzeganie polityki, o czym rządzący doskonale wiedzą i często to wykorzystują. Przedstawiają subiektywną ocenę ograniczoną pewnymi ramami.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.