Sylwetka idealnego polityka

Polityk jest to nazwa zawodu osoby trudniącej się uprawianiem polityki. W najogólniejszym rozumieniu tego słowa polityk to osoba dążąca do zdobycia władzy i rządzenia Państwem. Człowiek chcący zostać politykiem najpierw musi skrystalizować swoje poglądy, a potem zdobyć pochlebne opinie i przychylność ludu. Żeby móc rządzić ważna jest akceptacja narodu, która jest wyrażana poprzez powszechne wybory. Tylko w taki sposób polityk może zostać dopuszczony do władzy i mieć szansę podejmowania kluczowych i ważnych decyzji. Jest kilka cech charakterologicznych, które powinien posiadać idealny polityk. Rzadko w dzisiejszych czasach zdarza się jednak był wszystkie te cechy występowały u kandydatów na zawodowych rządzących. Po pierwsze polityk powinien mieć głęboką potrzebę wpływania na otoczenie i efektywnego zmieniania go na lepsze. Powinno zależeć mu na dobru ogółu i na tym jak społeczeństwo funkcjonuje. Druga ważna cecha to umiejętność porywania tłumów. Bez tego polityk będzie nieskuteczny i nie będzie miał szansy, by rządzić. Trzecią bardzo ważną cechą jest poczucie obowiązku. Rasowy polityk powinien postrzegać swoją działalność, jako obowiązek, który musi spełnić, by spłacić dług wobec społeczeństwa. Ostatnią, ale nie najmniej ważną cechą jest chęć do altruizmu. Jest to działanie na korzyść innych i jednoczesna zgoda na poniesienie pewnych kosztów prywatnych tylko po to by innym żyło się lepiej i mieli lepszą sytuacje np. finansową. Bez tych cech polityk będzie tylko karierowiczem i kimś, kto chce szybko dorobić się kosztem narodu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.