Symbol w polityce

Kwestie symboli politycznych poruszano już w 1935 roku. Tematyką symboli między innymi zajmowali się Thurman Arnold, Ithiela de Sola Pool, Harold Lasswell. Symbole polityczne są słowami, przybierającymi postać werbalną lub obrazową. Wywołują skojarzenia w obrębie polityki. Do symboli politycznych możemy zaliczyć hasła wyborcze, plakaty, etykiety, logo partii, znaki polityczne. Symbol był i jest nadal najłatwiejszą formą przekazu. Używano go zanim powstała mowa. Ma za zadanie wywołać odpowiednie reakcje u obywateli. Politycy używają symbolu do prostej i szybkiej formy przekazu. Symbole są zrozumiałe dla każdego obywatela bez względu na wykształcenie. Są nieodłączną częścią każdej kampanii wyborczej. Im lepiej skonstruowany symbol tym lepsza kampania wyborcza. Używa się ich często w taktyce „czarnego piaru” stosowanej przez polityków. Ułatwiają manipulowanie opinią publiczną, a co za tym idzie obalenie partii, lub przejęcie władzy. Są wyznacznikiem przynależności do danego narodu, ugrupowania, partii, klubu. Każda partia ma swoje odrębne symbole. Są one odzwierciedleniem jej idei oraz programu politycznego. Sfera polityki skupia się wokół swoich symboli. Wybory, ważne wydarzenia polityczne, delegacje, uroczystości państwowe zawsze są powiązane z daną symboliką.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.