Walka o władzę

Polityka zawsze wiązała się z przelewem krwi, przewrotami, powstaniami, a nawet zabójstwami w rodzinie. Takie sytuacje opisywane są już w starożytności. Choć wtedy władzę sprawował tylko jeden władca i taka sytuacja występowała w większości państw, to jednak wielu z nich wykorzystywało sztuczki i podstępy, nawet śmiertelne, by dojść do władzy. Dlaczego tak było? Ponieważ polityka, zawsze wiązała się z prestiżem, bogactwem i co najważniejsze z dzierżeniem w swoich rękach ogromnej władzy. Choć społeczeństwo przez wieki bardzo się zmieniło, to jednak podejście do tego tematu nie mogło mocno ewaluować. Każdy z nas wie, że polityka wiąże się z bardziej, lub mniej uczciwymi postępkami ludzi. Dalej kojarzy nam się z walką, w którą wszyscy zawodnicy wchodzą tylko i wyłącznie po to, by za wszelką cenę wygrać. Przykładów władców, którzy wygrali jest wiele. Możemy ich znaleźć wśród starożytnych cesarzy rzymskich, czy żydowskich. Wspomnimy też o osobach z kręgu carów rosyjskich. W Polsce także nie brakowało takich przypadków. Myśląc o tym, co kieruje polityką od wielu lat, kształtuje się także nasza opinia na ten ważki temat, mówiąc, że osoby uczciwe nie powinny brudzić się światem, jednocześnie tak bezwzględnym i okrutnym, a z drugiej strony ogromnie potrzebnym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.