Wizerunek polityczny Janusza Palikota

Wizerunek polityczny to odbiór przez obywateli wyobrażenia o politykach. To wyobrażenie kreują media oraz osobiści doradcy rządu od spraw wizerunku, do których należą specjaliści z wizażu, stylizacji, marketingu oraz psychologii. Odbiorcami tego wizerunku są obywatele danej społeczności. Na wizerunek polityczny składa się zachowanie w tym mimika, język, ubiór. Znajomość preferencji społecznych jest wykorzystywana przez doradców rządowych w trakcie przygotowywania się do kampanii wyborczej. Każdy polityk musi posiadać swój odrębny, indywidualny wizerunek, który jest podstawą poparcia wyborczego. Na poparcie wyborcze składa się przede wszystkim rozpoznawalność polityka, a co za tym idzie jego reklama. Polityk nierozreklamowany nie zdobędzie dużego poparcia. Najlepszym tego przykładem są politycy uchodzący za bardzo kontrowersyjnych, o których się ciągle mówi. Przykładem takiego polityka jest Janusz Palikot, który mimo kontrowersji, które wzbudza, ma również określoną grupę poparcia społecznego. Jest on politykiem, o którym się dużo mówi, niekoniecznie w pozytywnym ujęciu. Palikot zawsze znajduje się tam gdzie jest rozgłos i bierze udział w kontrowersyjnych debatach. Rozgłos daje mu rozpoznawalność, przez co ma większe szanse w wyborach niż polityk, rzadko pokazywany w mediach.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.