Współczesne podejście do polityki

Rozprawiając na temat władz, organizacji państwa i podejmowanych przez nie decyzji, właściwie musimy się zastanowić nad znaczeniem tych słów. Często określając te wszystkie działania, mówimy o sprawowaniu polityki. Ważne, więc, by zastanowić się, czym tak naprawdę polityka jest. To pojęcie nabierało swojego znaczenia przez wieki. Jedną z teorii podał już Arystoteles, jednak ta, która współcześnie kieruje opinią ludzi, inspirowana jest ideą Maksa Webera. Na czym jego teoria polegała? Powiedział, że polityka opiera się na całej działalności społeczeństwa, dążącej do sprawowania władzy, lub wpływania na osoby, które już tą władzę sprawują. Oparł to na dwóch płaszczyznach. Jedną z nich są wszelkie kroki podejmowane wewnątrz państwa, natomiast drugą, każda sytuacja, w której władza wpływa na stosunki dwóch, albo więcej państw. Dodał jeszcze jedną ważną informację. Przyjął, że jedną z ważnych funkcji polityki, jest możliwość, a czasami nawet konieczność przywoływania przemocy, jako aparatu przymusu. Faktycznie w dzisiejszej polityce, ogromną rolę ma wpływanie ludzi właśnie za pomocą groźby użycia, albo bezpośredniego zastosowania kary. Maks Weber, czym jest polityka w dzisiejszych czasach i chociaż można do niej dodać wiele czynników, to warto jego poglądy poznać i się nad nimi zastanowić.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.