Archive for the ‘Bez kategorii’ Category

Małżeństwo dla celów politycznych

Małżeństwo, instytucja, która powinna być w poszanowaniu, w sercach i umysłach każdego człowieka. Przysięga małżeńska mówi, że dwie osoby ślubują sobie wierność, miłość i opiekę, aż do śmierci, to faktycznie ogromna wartość na całe życie. Okazuje się jednak, że w świecie polityki, podejście do małżeństwa, przez wiele lat, było zupełnie inne. W pewnym sensie było to tylko zawarcie umowy o wspólnym majątku i dzierżeniu władzy. Szokujące? Właściwie nie. Każdy z nas wie, że historia mówi o wielu parach, które władzę polityczną zdobyły, albo powiększyły właśnie dzięki związkowi politycznemu. W Polsce to zjawisko było szczególnie obecne, w erze panowania królów. Małżeństwo, jako umowę majątkową potraktowali na przykład Jadwiga i Władysław Jagiełło, Zygmunt Stary i Bona, czy Zygmunt August z Elżbietą z Habsburgów. Chyba najciekawszym i najbardziej z owocnym z podanych tu przykładów, był związek królowej Jadwigi z litewskim księciem Władysławem. Polska zyskała nowego króla i świetnego stratega, rozpoczęła się dynastia Jagiellonów, a kraj rozpoczął okres szybkiego rozwoju. Za takie poświęcenie, była to godna zapłata. W końcu młodziutka Jadwiga musiała, nie tylko poślubić kilkadziesiąt lat starszego od siebie człowieka, ale także opuścić swoją wielką miłość, osobę, z którą miała wziąć ślub. Widzimy, więc, że poświęcenia w dziedzinie polityki, dotyczą nawet tak osobistych spraw.

Polityka społeczna – potrzebna?

W fazie kryzysu instytucji zajmujących się ubezpieczeniami społecznymi, warto się zastanowić nad wartością polityki społecznej w kraju, nie tylko Polsce, ale też na całym świecie. Trzeba przyznać, że realizowanie tego rodzaju działań, wpływa na spełnianie funkcji państwa, jaką jest ochrona obywateli. W ten sposób obywatele mają możliwość znalezienia poczucia bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych. Czy wyobrażamy sobie sytuację, w której tracimy z dnia na dzień pracę, nasze jedyne źródło utrzymania i nie mamy szans na pomoc urzędu pracy i uzyskanie tak zwanej kuroniówki? Albo czy możliwe byłoby leczenie wszelkiego rodzaju schorzeń, we wszystkich klasach społecznych państwa, gdyby nie fundusz zdrowia? Gdzie podzialiby się bezdomni, gdyby nie funkcjonowały właśnie dla nich schroniska? Te pytanie pokazują nam jak wielką potrzebą jest realizacja zadań związanych właśnie z polityką społeczną. Każda dziedzina naszego życia w jakiś sposób jest kontrolowana przez państwo. Chociaż nie zawsze jest to coś, co nas cieszy, to na pewno w tym konkretnym temacie, każdy z nas, z tego korzysta. Upadek systemu ubezpieczeń, który wpłynie na pogorszenie sytuacji emerytów i oczywiście, nie może być inaczej, wzrost podatków, spowoduje szereg pytań odnośnie polityki społecznej naszego kraju, bo ma ona dla nas ogromne znaczenie.

Walka o władzę

Polityka zawsze wiązała się z przelewem krwi, przewrotami, powstaniami, a nawet zabójstwami w rodzinie. Takie sytuacje opisywane są już w starożytności. Choć wtedy władzę sprawował tylko jeden władca i taka sytuacja występowała w większości państw, to jednak wielu z nich wykorzystywało sztuczki i podstępy, nawet śmiertelne, by dojść do władzy. Dlaczego tak było? Ponieważ polityka, zawsze wiązała się z prestiżem, bogactwem i co najważniejsze z dzierżeniem w swoich rękach ogromnej władzy. Choć społeczeństwo przez wieki bardzo się zmieniło, to jednak podejście do tego tematu nie mogło mocno ewaluować. Każdy z nas wie, że polityka wiąże się z bardziej, lub mniej uczciwymi postępkami ludzi. Dalej kojarzy nam się z walką, w którą wszyscy zawodnicy wchodzą tylko i wyłącznie po to, by za wszelką cenę wygrać. Przykładów władców, którzy wygrali jest wiele. Możemy ich znaleźć wśród starożytnych cesarzy rzymskich, czy żydowskich. Wspomnimy też o osobach z kręgu carów rosyjskich. W Polsce także nie brakowało takich przypadków. Myśląc o tym, co kieruje polityką od wielu lat, kształtuje się także nasza opinia na ten ważki temat, mówiąc, że osoby uczciwe nie powinny brudzić się światem, jednocześnie tak bezwzględnym i okrutnym, a z drugiej strony ogromnie potrzebnym.

Stolice kraju ważne dla polityki

Warszawa, Kraków, czy Gniezno, to bardzo znane miejsca w Polsce. W Europie miasta takie jak Paryż, Londyn, Berlin, albo Wilno, są zapisane w świadomości każdego, powodując nasz zachwyt i chęć ich zwiedzenia. Co jednak łączy te wszystkie miejsca? Oczywiście, wszystkie są, albo były, jak w przypadku Polski, stolicami państwowymi. Okazuje się, że każde z tych miejsc, ma ogromne znaczenie, dla sprawowanej w państwach polityki. Dlaczego? Jest wiele powodów. Warto rozważyć dwa najważniejsze. Przede wszystkim jest to wizytówka kraju. To właśnie takie miejsca mają być dobrze znane, zadbane i żyjące, przedstawiając naród z jak najlepszej strony. To właśnie stolica najczęściej, kreuje pogląd obcokrajowców, w tym innych polityków, na temat gospodarki krajowej, rozwoju, czy żyjącego w tych granicach społeczeństwa. Będąc wizytówką kraju, takie miejsca muszą być niesamowicie zadbane i atrakcyjne dla obywateli i zagranicznych gości. Jest jeszcze druga funkcja, o której warto wspomnieć. Stolica jest ośrodkiem państwowych organów władzy. Prezydent, ministerstwa, główni politycy, znajdują swoje miejsce właśnie tam, współdziałając w kreowaniu losów państwa, obywateli i kontaktów zagranicznych. Myśląc o tym, powinniśmy w pełni doceniać i opiekować się tymi jakże ważnymi miastami, które spełniają tak odpowiedzialną rolę.

Wpływ politycznych tyranów

Przez wieki historii państw, przewinęło się wiele autorytarnych, wręcz okrutnych władców. Ciekawym jest, że każdy z nich zdobywał poparcie i uznanie poddanych. Jak to możliwe? Ciekawie obrazuje to dzisiejsza demokracja. Ludzie mając wiele możliwości wyboru, tak naprawdę często gubią się w swoich decyzjach, albo w skutek dalszego postępowania wybranych polityków, są tylko rozczarowani. Zupełnie inaczej jest w momencie, gdy władzę sprawuje jeden, bardzo konkretny i wzbudzający podziw, graniczący z trwogą polityk. Taka osoba, nawet, gdy nie podejmie dobrej decyzji, nie pozwala na wniesienie ludzkich obiekcji. Obywatele, więc, choć często są i byli niezadowoleni z zachowania władcy, swoje uwagi zostawiają w najbliższym sobie gronie. Przykładami takich osób są oczywiście władcy Wielkiej Brytanii, których rządy oparły się nawet papiestwu, albo tak bardzo znane nam postacie jak Adolf Hitler, Józef Stalin, czy Benito Mussolini, tworzące popularne i bardzo kontrowersyjne teorie polityczne. W dzisiejszych czasach także nie brakuje takich tyranów. Najbardziej znanym przykładem jest, Kim Dzong Un, panujący w Korei Północnej. Choć te osoby, często, a nawet zawsze wpisują się ciemną kartą w historii świata, to jednak sprawują władzę w sposób całkowity, wpływając na losy ludzi. Robią to, bo obywatele nie mają innego wyjścia.

Różnice w teorii polityki

Polityka to wielka moc. Dlaczego możemy tak powiedzieć? Ponieważ to właśnie słowo, określa zachowania, mające ogromny wpływ na ludzi. Pomaga, przeszkadza, kieruje, czy nawet osacza obywateli. Nikt z nas nie może sobie pozwolić, na brak zainteresowania tym tematem. Warto, więc zobaczyć, jak przez wieki sprawowania władzy, podejście do tego słowa się zmieniało. Oczywiście ojcem teorii polityki, jest sławny i poważany grecki filozof, Arystoteles. Wskazał on na to, że polityka jest sprawowaniem władzy, tylko i wyłącznie po to, aby pomóc ludziom. To dla ich dobra – dla każdego i wszystkich razem, obstaje się przy tych trudnych zachowaniach. Zupełnie inaczej jest dzisiaj. Społeczeństwo przez wiele lat się zmieniało i kształtowało, przez co dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Współczesne państwa są o wiele większe i bardziej złożone, niż starożytne polis. Właśnie, dlatego dzisiaj koncepcja uwzględnienia interesu wszystkich jest zupełnie niemożliwa. Dzisiejsi władcy skupiają się na osiągnięciu celów, najbardziej pożytecznych i dobrych dla obywateli. Opierają się na uzgadnianiu jak najbardziej obiektywnych decyzji. Kierując krajami, w których każda grupa przedstawia swoje własne i często sprzeczne ze sobą założenia, politycy muszą używać wszelkich sposobów by podjąć jedną decyzję. Używają, więc manipulacji, czy perswazji, a my musimy im być podlegli.

Współczesne podejście do polityki

Rozprawiając na temat władz, organizacji państwa i podejmowanych przez nie decyzji, właściwie musimy się zastanowić nad znaczeniem tych słów. Często określając te wszystkie działania, mówimy o sprawowaniu polityki. Ważne, więc, by zastanowić się, czym tak naprawdę polityka jest. To pojęcie nabierało swojego znaczenia przez wieki. Jedną z teorii podał już Arystoteles, jednak ta, która współcześnie kieruje opinią ludzi, inspirowana jest ideą Maksa Webera. Na czym jego teoria polegała? Powiedział, że polityka opiera się na całej działalności społeczeństwa, dążącej do sprawowania władzy, lub wpływania na osoby, które już tą władzę sprawują. Oparł to na dwóch płaszczyznach. Jedną z nich są wszelkie kroki podejmowane wewnątrz państwa, natomiast drugą, każda sytuacja, w której władza wpływa na stosunki dwóch, albo więcej państw. Dodał jeszcze jedną ważną informację. Przyjął, że jedną z ważnych funkcji polityki, jest możliwość, a czasami nawet konieczność przywoływania przemocy, jako aparatu przymusu. Faktycznie w dzisiejszej polityce, ogromną rolę ma wpływanie ludzi właśnie za pomocą groźby użycia, albo bezpośredniego zastosowania kary. Maks Weber, czym jest polityka w dzisiejszych czasach i chociaż można do niej dodać wiele czynników, to warto jego poglądy poznać i się nad nimi zastanowić.

Partia polityczna, a pozycja społeczna

Nasi dziadkowie, rodzice, wujowie, żyli w świecie kierowanym przez zawziętych komunistów. W tamtych czasach ludzie wręcz zmuszani byli do zapisania się do partii. Wiele osób może opowiedzieć, jakie różnice, nawet materialne, były między osobami, które uczestniczyły w życiu politycznym państwa, a między tymi, którzy od takich działań chcieli się odciąć. Zdobycie pozycji społecznej, niezależności materialnej i przywilejów, zależało w tamtych czasach, w znacznej mierze od zapisania się do partii. Choć znalazły się osoby, które postawiły się ówczesnym politykom, to i tak było ich bardzo mało. Czy w dzisiejszych czasach pozycja społeczna także zależy od udziału w życiu partii politycznej? Możemy śmiało powiedzieć, że nie. Chociaż, zwykle starsze osoby, podziwiają osoby, które uczestniczą w życiu partii politycznych, to jednak nasze wybory pokazują, że nie zawsze, t apozycja jest ceniona. Coraz częściej spotykamy się z osobami, które startują w wyborach, niepopierane przez żadną partię i zwykle takich ludzi cenimy bardziej. Z drugiej strony, działalność partyjna, jest dzisiaj traktowana, jako, kolejny, choć nie zawsze łatwy zawód. W ten sposób widząc partycypację w partiach politycznych i kierując się rozczarowaniami, których dostarczają nam obecni politycy, nie jesteśmy w stanie wysoko cenić, tego statusu społecznego.

Niekonsekwencja wyborów obywateli

W dzisiejszym społeczeństwie, ludzie mają ciężki orzech do zgryzienia. To właśnie obywatele, muszą decydować w pewnych sprawach dotyczących polityki naszego państwa, a w związku z tym odnieść się do występujących dzisiaj możliwości sprawowania władzy. Jak to wygląda w praktyce? Właściwie wiele osób, a ogólnie rzecz biorąc, cały naród, prezentuje pewną niekonsekwencję. Udziela władzy wybieranym przez siebie politykom, ale z drugiej strony, gdy zaczynają panować pokazują, że w żaden sposób polityka tych grup im się nie podoba. Z czego to wynika? Mogą być dwa powody. Z jednej strony może nimi kierować, ich własna nieodpowiedzialność, lub wygórowane wyobrażenia. Dlaczego? Takie osoby mogą po prostu nie zastanawiać się, kogo wybierają, a oddać głos na tak zwany, chybił trafił. Mogą także nimi kierować zbyt rozbujana wyobraźnia. Gdy tacy ludzie myślą o politykach i odnoszą się do ich polityki i planów, z pewną dozą miłej nieświadomości, mogą sobie bardzo zaszkodzić. Tak naprawdę sobie i innym, dokonując nietrafionego wyboru. Z drugiej strony może pojawić się inna grupa powodów, która powoduje, że ludzie wydają się niekonsekwentni. Chodzi nam o stan rzeczy, w którym tak naprawdę, to politycy, w zupełnie inny sposób postępują już zyskując władzę, nie trzymając się założeń, które wcześniej przedstawiali obywatelom. Taka postawa wpływa na ogromne zniechęcenie i niezadowolenie ludzi.

Partie polityczne, a społeczeństwo

Władza w państwie skoncentrowana jest w rękach partii politycznych. To właśnie one tworzą swoistą atmosferę narodu. Pokazują nowe trendy w dążeniach państwa i wypełniają odpowiedzialne funkcje. Spotykając się z takim ważnym tematem, warto się zastanowić, jaki stosunek do polityków skoncentrowanych w świecie tych organizacji mają obywatele? W końcu demokracja, to ustrój, w którym to właśnie ludzie powinni mieć najwięcej do powiedzenia. W czasie, gdy współczesna demokracja zaczęła nabierać kształtów w Polsce, ludzie mieli wielkie zaufanie do partii politycznych, które przede wszystkim odcięły się od komunizmu. Jednak jak jest dzisiaj? Spotykamy trzy różne postawy. Pierwsza z nich to coraz mniej spotykane, poparcie dla partii świata polityki polskiej. Jest jeszcze garstka, która w pełni wierzy w zapewnienia polityków i interesuję się losem różnych organizacji i ich założeń. Inna grupa, o wiele większa, wciąż jest zainteresowana polityką, ale w żaden sposób nie oferuje swojego zaufania partiom politycznym. Zwykle ci ludzie uważają, że partia nie spełnia swoich założeń. Jest jeszcze ostatnia i chyba najczęściej spotykana opinia o partiach. W skutek zrezygnowania, ludzie obojętnieją na działania partii politycznych i w żaden sposób się z nimi nie identyfikują. Która z tych postaw dotyczy nas?