1

2

3

4

5

 

Rząd przyjął projekt ustawy emerytalnej

Na ostatnim posiedzeniu rząd przyjął projekt nowej ustawy emerytalnej, po burzliwych dyskusjach w sejmie i nie tylko nad ta sprawa. Według przyjętego projektu zostanie wydłużony wiek, kiedy obywatele naszego kraju będą mogli przechodzić na emeryturę. Zostanie, więc zrównany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, będzie on wynosił 67 lat, przy czym dochodzenie do tego wieku emerytalnego będzie odbywało się stopniowo – co roku okres pójścia na emeryturę będzie wydłużany o kolejne 3 miesiące. Zgodnie, więc z projektem kobiety będą musiały pracować do 67 roku życia dopiero w od roku 2040. Kompromisowym wyjściem – pod naciskiem koalicjanta – Polskiego Stronnictwa Ludowego – będą tak zwane emerytury częściowe, a więc to, że kobiety od 62 roku życia, a mężczyźni od 65 roku życia będą mogli przejść na tak zwana emeryturę częściowa. Oznacza to, że po przepracowaniu określonego czasu, Continue reading “Rząd przyjął projekt ustawy emerytalnej” »

Czy do Stoczni Gdańskiej wróci Lenin

W ostatnim czasie rozgorzała dyskusja w sprawie kontrowersyjnego – według wielu – pomysłu prezydenta Gdańska – Pawła Adamowicza, odnośnie przywrócenia bramie Stoczni Gdańskiej jej historycznego wyglądu. Według tego założenia na bramę powróci napis Stocznia Gdańska im Lenina, brama zostanie pomalowana szara farba, jak było w czasie PRL-u, zostanie tez odtworzony napis Dziękujemy za dobra pracę. Całość projektu ma kosztować 68 tysięcy złotych, a ma być zrealizowany ten projekt już w maju 2012 roku, kiedy w tym miejscu będzie realizowany film Andrzeja Wajdy o Lechu Wałesie – legendarnym przywódcy Solidarności. Obecnie trwają burzliwe dyskusje nad wprowadzeniem tego projektu w życie, wiele środowisk protestuje przeciwko takiemu rozwiązaniu, uważając, że jest to propagowanie komunizmu, czyli wręcz łamanie prawa. Przedstawiciele Związku Zawodowego Stoczni Gdańskiej Solidarność zapowiedzieli już, Continue reading “Czy do Stoczni Gdańskiej wróci Lenin” »

Projekt ustawy wprowadzającej klauzulę sumienia dla aptekarzy

W obecnym parlamencie powstał Parlamentarny Zespół na rzecz ochrony Życia i Rodziny, którego wiceprzewodniczącym jest członek Platformy Obywatelskiej Jacek Żalek, zaliczany do jednego z bardziej konserwatywnych posłów tego ugrupowania. Ostatnio głośnym echem odbiła się wypowiedź właśnie wspomnianego posła, który podał, że zwolennikiem wprowadzeniu tak zwanej klauzuli sumienia dla farmaceutów. W praktyce przepis ten wyglądałby w ten sposób, że każdy aptekarz mógłby odmówić sprzedaży pacjentowi lub pacjentce środków antykoncepcyjnych, jeśliby uznał, że jest to sprzeczne z jego sumieniem. Wypowiedź posła Żalka spotkała się z ogromna krytyką licznych przedstawicieli nie tylko środowisk kobiecych czy partii lewicowych, ale tez przedstawicieli partii rządzącej. Wypowiedź tą skrytykował tez kolega partyjny posła Żalka, pełniący obecnie funkcje ministra zdrowia – Bartosz Arłukowicz. Wymieniony wypowiedział się nawet w ten sposób, że taki zapis w ustawie byłby dyskryminujący dla samego pacjenta. Wielu kolegów partyjnych posła Żalka zastanawia się głośno, Continue reading “Projekt ustawy wprowadzającej klauzulę sumienia dla aptekarzy” »

Polacy wciąż najbardziej ufają prezydentowi Komorowskiemu

Według ostatnio opublikowanego sondażu, w którym zadane było pytanie, na kogo glosowalibyśmy w czasie kampanii prezydenckiej, a dokładniej biorąc w I turze głosowania, większość ankietowanych, bo aż 35 procent odpowiedziało, że swój głos oddałoby na obecnie sprawującego urząd prezydenta – Bronisława Komorowskiego. Zdystansował on praktycznie wszystkich pozostałych konkurentów, bowiem następny był Jarosław Kaczyński, lider Prawa i Sprawiedliwości, na którego głos zdecydowałoby się oddać 14 procent ankietowanych. Następne miejsca w sondażu zajęli następujący politycy: Janusz Palikot – 6 procent głosów, Zbigniew Ziobro – 5 procent, Janusz Korwin – Mikke – 3 procent, Leszek Miller i Waldemar Pawlak – po 2 procent oddanych głosów. Takie wyniki wskazują na mocna jak nigdy pozycje obecnie sprawującego urząd prezydenta Bronisława Komorowskiego. Co jest ciekawostką, Continue reading “Polacy wciąż najbardziej ufają prezydentowi Komorowskiemu” »

Demonstracja w obronie telewizji Trwam

W dniu 21 kwietnia 2012 roku w Warszawie odbył się II Ogólnopolski Marsz w Obronie Wolnych Mediów – wzięło w nim udział około 20 tysięcy uczestników, przybyłych do stolicy z terenu całego kraju. Głównym hasłem manifestacji był protest przeciwko decyzji podjętej przez Krajowa Radę Radiofonii i Telewizji, która nie przyznała koncesji dla telewizji Trwam i Radia Maryja na nadawanie programów w systemie cyfrowym, czyli inaczej mówiąc nie przyznała koncesji na tak zwanej platformie cyfrowej – multipleksie. Podczas manifestacji przemawiało wielu przedstawicieli największej partii opozycyjnej – Prawa i Sprawiedliwości, w tym sam lider partii – Jarosław Kaczyński. Przemawiali tez przedstawiciele Solidarnej Polski, ze Zbigniewem Ziobro na czele. Uczestnicy manifestacji byli wyposażenie w różnego rodzaju transparenty, powiewały nad ich głowami liczne flagi narodowe. Continue reading “Demonstracja w obronie telewizji Trwam” »

Finansowanie partii politycznych – dyskusji ciąg dalszy

W ostatnim okresie czasu na posiedzeniu Sejmu, nie przegłosowano wniosku w sprawie projektu ustawy, zmieniającej zasady finansowania w naszym kraju partii politycznych. Projekt ustawy został wniesiony do Sejmu przez Ruch Palikota, według nowego projektu finansowanie miałoby wyglądać w ten sposób, że każdy z obywateli, który uznał by to za stosowne, mógłby odpisać 1 procent od należnego państwu podatku i przeznaczyć go na wybrana przez siebie partie. Przypomnijmy, że obecnie finansowane są partie z budżetu państwa, jednak tylko te otrzymują dotację, które uzyskały w wyborach parlamentarnych co najmniej 3 procentowe poparcie, albo tez 6 procentowe, jeśli podczas kampanii wyborczej tworzyły koalicję. Wysokość dotacji jest też uzależniona od tego, jaka ilość posłów wprowadzi dana partia do parlamentu. W kwestii finansowania partii politycznych w naszym kraju dyskusja toczy się od lat, Continue reading “Finansowanie partii politycznych – dyskusji ciąg dalszy” »

Katastrofa pod Smoleńskiem – wciąż żywa dyskusja

W druga rocznice tragicznych wydarzeń z dnia 10 kwietnia 2010 roku, czyli katastrofy prezydenckiego samoloty podczas lotu do Katynia na uroczystości rocznicowe, wciąż bardzo żywo dyskutuje się o tej sprawie. Polska została podzielona niejako na 2 obozy, z których jeden – utożsamiany z Prawem i Sprawiedliwością – utrzymuje, że katastrofa w żaden sposób nie została wyjaśniona, że władze Polski nic nie robią w tej sprawie, że jesteśmy zależni całkowicie od Rosjan i tak dalej. Natomiast oponenci PiS-u argumentują, że w tej sprawie wszystko zostało zrobione, co tylko było możliwe, że przecież komisja Millera zakończyła swoją prace, że prowadzi się jeszcze śledztwo prokuratorskie w tej sprawie. W prowadzonej dyskusji żadna ze stron nie chce ustąpić ze swego stanowiska. Praktycznie coraz częściej środowiska związane z Prawem i Sprawiedliwością mówią o różnych przyczynach katastrofy smoleńskiej, nie wykluczają również, iż to być mógł zamach na prezydenta, inspirowany lub wręcz wykonany przez władze Rosji. Budzi ich wzburzenie, Continue reading “Katastrofa pod Smoleńskiem – wciąż żywa dyskusja” »

Minister Gowin o przemocy wobec kobiet

Dość głośnym echem w ostatnim okresie czasu odbiła się wypowiedź obecnego ministra sprawiedliwości – Jarosława Gowina, który oświadczył, iż sprzeciwia się, by Polska podpisała konwencję Rady Europy, dotyczącą kwestii zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Jak argumentował swoje zdanie w tej sprawie minister, nie odpowiada mu w konwencji forma ujęcia kwestii znęcania się w związkach homoseksualnych, zapis bowiem przedstawia to w ten sposób, że w takim związku specjalna ochronę prawna powinna mieć osoba, która pełni w danym związku rolę kobiety. Według argumentacji ministra Gowina przyjęcie przez Polskę tej konwencji mogłoby spowodować, iż jednym z następnym kroków mogłoby być żądanie wobec naszego kraju, byśmy wprowadzili u nas legalne związki homoseksualne. Takiemu rozumowaniu sprzeciwia się w Polsce wiele środowisk, oburzonych wypowiedzią ministra polskiego rządu. Nie kryją swojego krytycyzmu wobec ministra środowiska nie tylko feministyczne, ale tez liczne organizacje społeczne, w tym broniące praw kobiet. Continue reading “Minister Gowin o przemocy wobec kobiet” »

Tadeusz mazowiecki skończył 85 lat

W pałacu prezydenckim odbyła się uroczystość związana z 85 urodzinami Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego nie komunistycznego premiera rządu polskiego w czasach powojennych. Na uroczystość byli zaproszeni liczni przedstawiciele środowisk walczących o obalenie w Polsce władzy socjalistycznej, przedstawiciele różnych środowisk solidarnościowych, władz naszego kraju oraz liczni przyjaciele jubilata. W czasie uroczystości Tadeusz Mazowiecki oczywiście przemawiał, dziękując wszystkim za życzliwość w stosunku do jego osoby, wspominał tez o czasach jego walki z poprzednim ustrojem w naszym kraju. Dodać należy, że Tadeusz mazowiecki był jednym z liderów opozycji solidarnościowej w latach 0siemdziesiątych XX stulecia, był jednym z głównych doradców Związku Zawodowego Solidarność. Dziennikarz z zawodu, chwalony był zawsze za z jednej strony wielka skromność, z drugiej zaś za odważne, rozsądne jednocześnie działanie w ramach walki o zmiany ustrojowe w naszym kraju. Słynne jest jego pierwsze wystąpienie w polskim parlamencie, Continue reading “Tadeusz mazowiecki skończył 85 lat” »

Holandia – coraz silniejsze głosy przeciw imigrantom

Z każdym tygodniem słyszymy dobiegające z Holandii coraz liczniejsze głosy z różnych środowisk, najwięcej z tych skrajnie prawicowych, że Holendrzy są przeciw napływającej do tego kraju fali imigrantów, rekrutujących się głównie z krajów Europy Środkowo – Wschodniej, w tym z Polski. Powstały w Holandii specjalne strony internetowe, gdzie Holendrzy mogą skarżyć się na negatywne – ich zdaniem – zachowania imigrantów oraz opisywać różnego rodzaju sytuacje. Oficjalnie władze Holandii skrytykowały takie działania niektórych środowisk prawicowych, jednak fakt pozostaje faktem, że w Holandii spora część opinii publicznej jest przeciwna obecności w ich kraju licznych obcokrajowców z państw dawnego bloku komunistycznego. W samej Holandii, według ostatnich szacunków, może przebywać na stałe nawet 100 tysięcy Polaków, pracują tam głównie w budownictwie, ogrodnictwie i usługach. Należy przypomnieć, że Holandia otworzyła swój rynek pracy dla pracowników z nowych państw Unii Europejskiej w roku 2007. W ostatnim okresie czasu coraz częściej zdarzają się w Holandii incydenty, w których Polacy są w różny sposób szykanowani przez rdzennych Holendrów. Spłonęło kilka samochodów osobowych z polskimi numerami rejestracyjnymi, Continue reading “Holandia – coraz silniejsze głosy przeciw imigrantom” »