Demonstracja w obronie telewizji Trwam

W dniu 21 kwietnia 2012 roku w Warszawie odbył się II Ogólnopolski Marsz w Obronie Wolnych Mediów – wzięło w nim udział około 20 tysięcy uczestników, przybyłych do stolicy z terenu całego kraju. Głównym hasłem manifestacji był protest przeciwko decyzji podjętej przez Krajowa Radę Radiofonii i Telewizji, która nie przyznała koncesji dla telewizji Trwam i Radia Maryja na nadawanie programów w systemie cyfrowym, czyli inaczej mówiąc nie przyznała koncesji na tak zwanej platformie cyfrowej – multipleksie. Podczas manifestacji przemawiało wielu przedstawicieli największej partii opozycyjnej – Prawa i Sprawiedliwości, w tym sam lider partii – Jarosław Kaczyński. Przemawiali tez przedstawiciele Solidarnej Polski, ze Zbigniewem Ziobro na czele. Uczestnicy manifestacji byli wyposażenie w różnego rodzaju transparenty, powiewały nad ich głowami liczne flagi narodowe. Jarosław Kaczyski w swoim przemówieniu wzywał do walki o wolna Polskę, o powstanie IV Rzeczypospolitej, argumentował, że dopiero po zdobyciu władzy w Polsce przez jego ugrupowanie możliwe będzie wyjaśnienie w całości katastrofy smoleńskiej. Zaapelował tez do Członków Solidarnej Polski, by przyłączyli się ponownie do jego ugrupowania, bowiem tylko wtedy możliwe jest wygranie wyborów i zapewnienie Polakom dobrych rządów. Podczas demonstracji policja nie zanotowała incydentów naruszających obowiązujący w naszym kraju porządek prawny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.