Projekt ustawy wprowadzającej klauzulę sumienia dla aptekarzy

W obecnym parlamencie powstał Parlamentarny Zespół na rzecz ochrony Życia i Rodziny, którego wiceprzewodniczącym jest członek Platformy Obywatelskiej Jacek Żalek, zaliczany do jednego z bardziej konserwatywnych posłów tego ugrupowania. Ostatnio głośnym echem odbiła się wypowiedź właśnie wspomnianego posła, który podał, że zwolennikiem wprowadzeniu tak zwanej klauzuli sumienia dla farmaceutów. W praktyce przepis ten wyglądałby w ten sposób, że każdy aptekarz mógłby odmówić sprzedaży pacjentowi lub pacjentce środków antykoncepcyjnych, jeśliby uznał, że jest to sprzeczne z jego sumieniem. Wypowiedź posła Żalka spotkała się z ogromna krytyką licznych przedstawicieli nie tylko środowisk kobiecych czy partii lewicowych, ale tez przedstawicieli partii rządzącej. Wypowiedź tą skrytykował tez kolega partyjny posła Żalka, pełniący obecnie funkcje ministra zdrowia – Bartosz Arłukowicz. Wymieniony wypowiedział się nawet w ten sposób, że taki zapis w ustawie byłby dyskryminujący dla samego pacjenta. Wielu kolegów partyjnych posła Żalka zastanawia się głośno, dlaczego on właśnie w tym czasie zaproponował dyskusje w takiej kwestii, gdy praktycznie nie ma szans w parlamencie na zrealizowanie takiego projektu, gdzie większość posłów Platformy Obywatelskiej na pewno nie poprze takiego pomysłu – nie mówiąc już o posłach z lewej strony sceny politycznej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.