Rząd przyjął projekt ustawy emerytalnej

Na ostatnim posiedzeniu rząd przyjął projekt nowej ustawy emerytalnej, po burzliwych dyskusjach w sejmie i nie tylko nad ta sprawa. Według przyjętego projektu zostanie wydłużony wiek, kiedy obywatele naszego kraju będą mogli przechodzić na emeryturę. Zostanie, więc zrównany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, będzie on wynosił 67 lat, przy czym dochodzenie do tego wieku emerytalnego będzie odbywało się stopniowo – co roku okres pójścia na emeryturę będzie wydłużany o kolejne 3 miesiące. Zgodnie, więc z projektem kobiety będą musiały pracować do 67 roku życia dopiero w od roku 2040. Kompromisowym wyjściem – pod naciskiem koalicjanta – Polskiego Stronnictwa Ludowego – będą tak zwane emerytury częściowe, a więc to, że kobiety od 62 roku życia, a mężczyźni od 65 roku życia będą mogli przejść na tak zwana emeryturę częściowa. Oznacza to, że po przepracowaniu określonego czasu, a więc 40 lat mężczyźni i 35 lat kobiety – po osiągnięciu określonego wieku będą mogły otrzymać 50 procent docelowej emerytury, a będzie ona wypłacana ze zgromadzonego przez każdą osobę kapitału emerytalnego. Rząd przyjął też projekt dotyczący wydłużenia wieku, kiedy można będzie przejść na emeryturę, przez pracowników służb mundurowych – będą mogli oni przechodzić na emeryturę nie wcześniej niż po osiągnięciu 55 roku życia, jednak po przepracowaniu nie mniej niż 25 lat w służbach mundurowych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.