Tadeusz mazowiecki skończył 85 lat

W pałacu prezydenckim odbyła się uroczystość związana z 85 urodzinami Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego nie komunistycznego premiera rządu polskiego w czasach powojennych. Na uroczystość byli zaproszeni liczni przedstawiciele środowisk walczących o obalenie w Polsce władzy socjalistycznej, przedstawiciele różnych środowisk solidarnościowych, władz naszego kraju oraz liczni przyjaciele jubilata. W czasie uroczystości Tadeusz Mazowiecki oczywiście przemawiał, dziękując wszystkim za życzliwość w stosunku do jego osoby, wspominał tez o czasach jego walki z poprzednim ustrojem w naszym kraju. Dodać należy, że Tadeusz mazowiecki był jednym z liderów opozycji solidarnościowej w latach 0siemdziesiątych XX stulecia, był jednym z głównych doradców Związku Zawodowego Solidarność. Dziennikarz z zawodu, chwalony był zawsze za z jednej strony wielka skromność, z drugiej zaś za odważne, rozsądne jednocześnie działanie w ramach walki o zmiany ustrojowe w naszym kraju. Słynne jest jego pierwsze wystąpienie w polskim parlamencie, jako premiera, kiedy to w czasie wygłaszania ekspose zasłabł. Po dojściu do siebie oświadczył wtedy z uśmiechem, że stan jego zdrowia jest jak stan polskiej gospodarki. Tadeusz mazowiecki był jednym z twórców partii o nazwie Unia Demokratyczna, która przyjęła następnie nazwę Unia Wolności – partia ta współuczestniczyła w rządzeniu Polska w latach dziewięćdziesiątych XX stulecia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.