Badanie opinii publicznej

Każdy rząd i władza muszą liczyć się z opinią publiczną. Szczególnie jest to ważne w społeczeństwach demokratycznych. Dlaczego? Otóż rząd, z władzy którego społeczeństwo jest niezadowolone, może przegrać kolejne wybory. Nie chodzi oczywiście o to, by podejmować jedynie decyzje popularne w społeczeństwie. Warto jednak odpowiednio nastawić społeczeństwo i uzasadnić podejmowane decyzje. Opinia publiczna to ogół społeczeństwa, które ma określone zdanie. Oczywiście nie jest tak, że społeczeństwo jest jednomyślne w ocenie. Chodzi o to, by uzyskać większość, przekonać ludzi do podejmowanych decyzji i działań. Politycy muszą się liczyć z oceną społeczeństwa, dlatego często opinia publiczna jest badana przez wyspecjalizowane firmy i podmioty. W Polsce badaniem opinia publicznej zajmuje się kilka firmy. Widać to szczególnie przed wyborami. Spadek poparcia o kilka słupków procentowych, wywołuje czasami prawdziwy popłoch wśród polityków. Bywa i tak, że pracownie badawcze mylą się w ocenach, ale nie wynika to z popełnianych przez nie błędów, ale raczej z tego, że badani nie zawsze mówią prawdę. Wyniki badań i sondaży są najczęściej wykonywane na potrzeby stacji radiowych i telewizyjnych. Oczywiście pewne dane są również interesujące dla przedsiębiorstw produkujących, bo pozwalają określić kierunki przyszłych zmian lub działań.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.