Rola związków zawodowych

W wielu państwach dość dużą rolę odgrywają związki zawodowe. Zaczęły one powstawać w Wielkiej Brytanii w pierwszej połowie dziewiętnastego wieku. Ich powstanie było związane z gwałtownym rozwojem przemysłu i koniecznością obrony praw pracowniczych. Szybko przeniosły się do innych krajów europejskich, a także za ocean. Związki zawodowe tworzą organizacje niezależne od pracodawców, przynajmniej tak jest w teorii. Bywa i tak, ze są dość potężnie związane z pracodawcami, albo określoną partią polityczną, jak to było z polskimi związkami zawodowymi po drugiej wojnie światowej. Dopiero powstanie Solidarności w 1980 roku odrodziło na naszych terenach prawdziwe związki pracownicze, których podstawowym zadaniem jest obrona praw zatrudnionych pracowników. Mają możliwość prowadzenia rokowań zbiorowych w naszym imieniu, dotyczących płac, ochrony zdrowia, osłon socjalnych. Są dość poważnymi grupami nacisku, jeśli reprezentują znaczne rzesze pracowników. Dobrze zorganizowane i zdeterminowane mają możliwość nawet, w przypadku niepowodzenia rokowań, zorganizowania strajku. Wielokrotnie te możliwości były wykorzystywane. W ostatnich latach dość zdeterminowane okazywały się związki zawodowe reprezentujące górników i pielęgniarki. Te pierwsze demonstrowały siłę, te drugie cierpliwość i stanowczość w dochodzeniu do swoich praw.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.