Rozwój współczesnej demokracji

Demokracja w znaczeniu współczesnym rozwinęła się po zwycięskich rewolucjach burżuazyjnych we Francji i Anglii. Podstawą były teoretyczne pisma i rozważania oświeceniowych myślicieli. Podwaliny podłożył niewątpliwie Monteskiusz , który stwierdził, że władza państwowa musi składać się z trzech niezależnych członów, czyli władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. Ta ostatnia powinna być całkowicie niezależna. Ważne uwagi zgłosił również Rousseau, który był zwolennikiem podporządkowania woli jednostki woli ogółu. W oświeceniu dostrzeżono też fakt, że jednostka powinna być istotą wolną, niezależną. Jasno określono, że władza nie pochodzi od Boga lecz jest wynikiem umowy społecznej. Podstawą funkcjonowania obywatela w państwie stała się konstytucja, w której jasno i precyzyjnie określono prawa i obowiązki obywatela. Pierwszymi w pełni demokratycznymi konstytucjami stały się konstytucje Stanów Zjednoczonych i Francji. Polacy również mieli swój udział tworząc w 1773 roku konstytucję 3 Maja. Niestety nasi przodkowie nie mieli szansy sprawdzenia jej funkcjonowania, gdyż okoliczności historyczne temu nie sprzyjały. Demokracja rozwijała się. Na początku dwudziestego wieku prawa wyborcze przyznano kobietom. Pierwszym krajem europejskim, gdzie to uczyniono była Finlandia. W Polsce kobiety otrzymały pełnię praw w 1919 roku.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.