Trzy systemy partyjne

We współczesnym świecie można wyróżnić trzy systemy partyjne: jednopartyjny, dwupartyjny, wielopartyjny. Pierwszy jest charakterystyczny dla państw, w których obywatel nie ma możliwości wyboru. W państwie działa legalnie tylko jedna partia, a przynależność do niej jest często obowiązkowa. Ten system dominował w państwach, gdzie władza miała charakter dyktatorski. Obowiązywała jedna doktryna, której trzeba się było podporządkować. Tego typu system obowiązywał w Związku Radzieckim, Chinach, Albanii. System dwupartyjny oznacza, że w życiu politycznym danego państwa istnieją tylko dwie partie, które mają realny wpływ na objęcie władzy. Jest to dość zdrowa sytuacji, gdyż rządząca partia nigdy nie może być pewna swojej pozycji i nie może nadmiernie wykorzystywać władzy do własnych interesów, inaczej zostanie zmieniona podczas kolejnych wyborów. Tego typu system obowiązuje np. w Stanach Zjednoczonych. System wielopartyjny informuje nas, że w danym państwie istnieje dość duży podział społeczny. Wiadomo też, że tylko kilka partii ma realną możliwość władzy. Właściwie żadna z partii nie ma możliwości samodzielnego utworzenia rządów i dlatego dochodzi do bardzo egzotycznych czasami koalicji. W przypadku tworzenia rządu koalicyjnego trzeba pamiętać o pogodzeniu różnych czasami interesów. Inaczej może dojść do zerwania umowy koalicyjnej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.