Wpływ na odbiorców

Media mają ogromny wpływ na odbiorców. Może być to wpływ pozytywny, może być to wpływ negatywny. Ludzie bardzo spontanicznie reagują na informacje przekazywane przez nowoczesne media. Potrafią w kilka godzin pozytywnie zareagować na pomóc. Zdarza się jednak i tak, że niewłaściwie przekazana informacja może spowodować eskalacje negatywnych działań i wzrost ogólnego napięcia. Dziennikarze powinni sobie uświadomić, że dysponują potężną bronią, którą powinno się wykorzystywać w słusznych sprawach i właściwie kształtować opinię publiczną. Media kształtują również współczesną opinie publiczną. Informacja, które jest przekazywana nie musi nawet być opatrzona specjalnym komentarzem. Wystarczy jednak, że jest odpowiednio wyeksponowana, podana na początku serwisu informacyjnego i już wiemy, że ma duże znaczenie. Funkcja opiniotwórcza jest szczególnie wypełniana przez specjalistyczną prasę, ale i programy publicystyczne, nadawane w telewizji. Szczególną role w tym zakresie mają media publiczne, które misję mają zapisaną w ustawie o radiofonii i telewizji. Warto wspomnieć również o funkcji kontrolnej mediów. Nawet najlepszy rząd, władza państwowa powinny mieć instytucje, które kontrolują, zwracają uwagę na nieprawidłowości, są pewnymi recenzentami działań władzy. Nawet w Polsce znane są przypadki, kiedy aparat władzy musiał się tłumaczyć ze swoich działań, na skutek działań wolnych mediów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.