Współczesne formy rządów

We współczesnym świecie występują dwie formy rządów. Jest to monarchia i republika. Monarchia jest już zanikającą formą rządów. W takim państwie głową państwa jest król, książę, cesarz, sułtan. Władza jest najczęściej dziedziczona i sprawowana dożywotnio. W Rzeczpospolitej szlacheckiej władza należała do króla, ale obieralnego. Kiedy wygasły dwie wielkie dynastie – Piastów i Jagiellonów, ogół szlachty wybierał króla podczas tzw. wolnej elekcji. W zamian za przywilej władania król musiał się zobowiązać do wielu ustępstw na rzecz szlachty, które były zwane przywilejami. W dzisiejszym świecie rola monarchy jest już bardzo ograniczona. Najczęściej pełni on funkcje reprezentacyjne i rozjemcze. Tak jest np. w Europie. Monarchia jest kontynuowana w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Monako, Szwecji, Belgii i Norwegii. Jednak trzeba stwierdzić, że rodziny królewskie są już w obecnym świecie reliktem, choć mieszkańcy wymienionych państw są do swoich koronowanych przywódców bardzo przyzwyczajeni. Szczególnie widać to w Anglii, gdzie monarchia jest traktowana jako symbol dawnej wielkości, a sama królowa jako symbol trwania i potęgi państwa. Drugą formą władzy jest republika, w której organy państwowe, np. prezydent, są wybierani na czas określony, najczęściej przez ogół obywateli. Głowa państwa jest reprezentantem narodu i wykonawcą woli parlamentu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.